હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્‍યગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

Information regarding Good Practices uploaded on the City/Districts' Websites 
Sl No Name of City/District Good Practice URL
1 CP Ahmedabad https://cpahmedabad.gujarat.gov.in/cpahmedabad/CMS.aspx?content_id=29493
2 CP Rajkot https://cprajkot.gujarat.gov.in/cprajkot/CMS.aspx?content_id=5583
3 CP Surat https://cpsurat.gujarat.gov.in/cpsurat/CMS.aspx?content_id=139995
4 CP Vadodara https://cpvadodara.gujarat.gov.in/cpvadodara/cms.aspx?content_id=128682
5 SP Railway (Ahmedabad Unit) https://sprailway.gujarat.gov.in/westernrailway/CMS.aspx?content_id=117974
SP Railway(Vadodara Unit) https://sprailway.gujarat.gov.in/westernrailway/CMS.aspx?content_id=29501
6 SP Ahmedabad https://spahmedabad.gujarat.gov.in/spahmedabad/CMS.aspx?content_id=29896
7 SP Amreli https://spamreli.gujarat.gov.in/spamreli/CMS.aspx?content_id=29644
8 SP Anand https://spanand.gujarat.gov.in/spanand/CMS.aspx?content_id=31985
9 SP Banaskantha https://spbanaskantha.gujarat.gov.in/spbanaskantha/CMS.aspx?content_id=29606
10 SP Bharuch https://spbharuch.gujarat.gov.in/spbharuch/CMS.aspx?content_id=29548
11 SP Bhavnagar https://spbhavnagar.gujarat.gov.in/spbhavnagar/CMS.aspx?content_id=118269
12 SP Dahod https://spdahod.gujarat.gov.in/spdahod/CMS.aspx?content_id=29711
13 SP Dang https://spdang.gujarat.gov.in/spdang/CMS.aspx?content_id=29590
14 SP Gandhinagar https://spgandhinagar.gujarat.gov.in/spgandhinagar/CMS.aspx?content_id=30741
15 SP Jamnagar https://spjamnagar.gujarat.gov.in/spjamnagar/CMS.aspx?content_id=29586
16 SP Junagadh https://spjunagadh.gujarat.gov.in/spjunagadh/CMS.aspx?content_id=29507
17 SP Kheda https://spkheda.gujarat.gov.in/spkheda/CMS.aspx?content_id=29532
18 SP Kutch - Bhuj https://spkutch.gujarat.gov.in/spkutch/CMS.aspx?content_id=29516
19 SP Mehsana https://spmehsana.gujarat.gov.in/spmehsana/CMS.aspx?content_id=29550
20 SP Narmada https://spnarmada.gujarat.gov.in/spnarmada/CMS.aspx?content_id=29525
21 SP Navsari https://spnavsari.gujarat.gov.in/spnavsari/CMS.aspx?content_id=29546
22 SP Panchmahal https://sppanchmahal.gujarat.gov.in/sppanchmahal/CMS.aspx?content_id=29562
23 SP Patan https://sppatan.gujarat.gov.in/sppatan/CMS.aspx?content_id=29543
24 SP Porbandar https://spporbandar.gujarat.gov.in/spporbandar/CMS.aspx?content_id=30050
25 SP Rajkot https://sprajkot.gujarat.gov.in/sprajkot/CMS.aspx?content_id=29639
26 SP Sabarkantha https://spsabarkantha.gujarat.gov.in/spsabarkantha/CMS.aspx?content_id=29899
27 SP Surat https://spsurat.gujarat.gov.in/spsurat/CMS.aspx?content_id=29651
28 SP Surendranagar https://spsurendranagar.gujarat.gov.in/spsurendranagar/CMS.aspx?content_id=29566
29 SP Vadodara https://spvadodara.gujarat.gov.in/spvadodara/CMS.aspx?content_id=29568
30 SP Valsad https://spvalsad.gujarat.gov.in/spvalsad/CMS.aspx?content_id=29564
 


 આપની સેવામાં

પોલીસ સ્ટેશન શોધો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નાગરિકત્‍વ
ભારતીય પાસપોર્ટ

પોલીસ કિલયરન્સ સર્ટિફિકેટ માટેના
હક્ક

વિદેશ જવા માટે "નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ"ના હક્ક
જાણવા જોગ
જાણવા જોગ
આપના પ્ર‍શ્ર્નો � અમારા ઉત્તર
જાહેર માહિતી અધિકારી
પ્રાઈવેટ સિક્યુરિટી એજન્સી લાઈસન્સ બાબત
તમાકુ નિયંત્રણ અધિનિયમ-૨૦૦૩
 

 સંપર્ક માળખું

  વિગતવાર જુઓ 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 16-07-2019
s