હું શોધું છું

હોમ  |

કામગીરીના માપદંડ
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

શાખા

વિવિધ

પ્રવૃતિઓ / કાર્યક્રમો
હાથ ધરવા માટે
વિભાગે નકકી કરેલ
ધોરણોની વિગતો આપો.

 

1

જી-૧

શાખા (કાયદો
અને વ્યવસ્થા)

 

 

 

 

 

 

ગુજરાત

પોલીસ મેન્યુલ ભાગ -
1
થી માં
મળેલ
સતાઓ મુજબ, એટ્રોસીટી એકટ
તથા
હ્યુમન રાઇટ મુજબ મળેલ સતાઓ,
જી.સી.એસ.આર.
મુજબ
તથા ગુજરાત રાજય
નાણાંકિય નિયમો,
ઠરાવો
તેમજ પરિપત્રો મુજબ.

જી-ર

શાખા (એસ.ટી/એસ.સી/
માનવઅધિકાર)

બી

- શાખા

જી-૧

શાખા (ક્રાઇમ)

જે.

એમ. ટી શાખા

અરજી

શાખા


શાખા

એફ

શાખા

સી

- શાખા

સ્પે.

બ્રાન્ચ.

ઇડીપી

શાખા

સંકલન

શાખા

એચ.

શાખા

એ-ર

શાખા

ડી-શાખા

રજીસ્ટ્રરી

સી

- 1 શાખા

એમ.

શાખા

એસ.ટી.બી.

શાખા

ક-૧

શાખા
(
મહેકમ વિભાગ

જનસંપર્ક

શાખા

જી

- 1 (એસ.સી.આર)

વીજીલન્સ

શાખા
 


 આપની સેવામાં

પોલીસ સ્ટેશન શોધો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નાગરિકત્‍વ
ભારતીય પાસપોર્ટ

પોલીસ કિલયરન્સ સર્ટિફિકેટ માટેના
હક્ક

વિદેશ જવા માટે "નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ"ના હક્ક
જાણવા જોગ
જાણવા જોગ
આપના પ્ર‍શ્ર્નો � અમારા ઉત્તર
જાહેર માહિતી અધિકારી
પ્રાઈવેટ સિક્યુરિટી એજન્સી લાઈસન્સ બાબત
તમાકુ નિયંત્રણ અધિનિયમ-૨૦૦૩
 

 સંપર્ક માળખું

  વિગતવાર જુઓ 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

s