હું શોધું છું

હોમ  |

વિભાગ હેઠળ રચવામાં આવેલી જુદીજુદી સમિતિઓ
Rating :  Star Star Star Star Star   

 
માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનું નામ અને સરનામું માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનો પ્રકાર (બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓ, અન્ય મંડળો) માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનો ટુંકો પરિચય (સંસ્થાપન વર્ષ, ઉદ્દેશ / મુખ્ય પ્રવૃતિઓ) માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાની ભૂમિકા (સલાહકાર / સંચાલક/ કાર્યક્રારી / અન્ય) માળનું અને સભ્ય બંધારણ સંસ્થાના વડા મુખ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓના સરનામા બેઠકોની સંખ્યા શું જનતા બેઠકોમાં ભાગ લઇ શકે છે ? શું બેઠકોની કાર્યનોંધ તૈયાર કરવામાં આવે છે ? બેઠકોની કાર્યનોંધ જનતાને ઉપલભ્ય છે ? જો તેમ હોય તો તે મેળવવા માટેની પદ્ધતિની માહિતી આપો.
1 ૧૦ ૧૧
પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી ની કચેરી હેઠળ તમામ રેન્જ, તમામ કમિશ્નર રેઇટ વિસ્તાર, તમામ જિલ્લાઓ વેસ્ટન રેલ્વે સહિત તેમજ જુદા જુદા યુનીટો અને શાખાઓ નિયંત્રણ હેઠળ સંકળાયેલ છે.
 


 આપની સેવામાં

પોલીસ સ્ટેશન શોધો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નાગરિકત્‍વ
ભારતીય પાસપોર્ટ

પોલીસ કિલયરન્સ સર્ટિફિકેટ માટેના
હક્ક

વિદેશ જવા માટે "નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ"ના હક્ક
જાણવા જોગ
જાણવા જોગ
આપના પ્ર‍શ્ર્નો � અમારા ઉત્તર
જાહેર માહિતી અધિકારી
પ્રાઈવેટ સિક્યુરિટી એજન્સી લાઈસન્સ બાબત
તમાકુ નિયંત્રણ અધિનિયમ-૨૦૦૩
 

 સંપર્ક માળખું

  વિગતવાર જુઓ 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

s