હું શોધું છું

હોમ  |

વિભાગના પ્લાન/અંદાજપત્રને લગતી વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

 
ક્રમ નં. યોજનાનું નામ / સદર પ્રવૃતિ પ્રવૃતિ શરૂ કર્યા ની તારીખ પ્રવૃતિ ના અંતની અંદાજેલ તારીખ સૂચિત રકમ મંજુર થયેલ રકમ છૂટી કરેલ / ચુકવેલ રકમ (હપ્તાની સંખ્યા) છેલ્લા વર્ષ નું ખરેખર ખર્ચ કાર્યની ગુણવતા માટે સંપુર્ણ પણે કામગીરી માટે જવાબદાર અધિકારી
1 ૧૦

પોલીસ ખાતાને સને ૨૦૦પ-૨૦૦૬ વર્ષ દરમ્યાન એકંદરે રૂ. ૭પ૯ કરોડ ૪૦ લાખ ૪૯ હજાર ની કુલ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવેલ હતી. જ ગ્રાન્ટ ની ફાળવણી રાજય ના તમામ પોલીસ એકમો ને મહેકમ અનુસાર વિકાસ, નિમાર્ણ અને તકનીકી કાયો કરવા માટે ફાળવવામાં આવેલ છે.

 


 આપની સેવામાં

પોલીસ સ્ટેશન શોધો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નાગરિકત્‍વ
ભારતીય પાસપોર્ટ

પોલીસ કિલયરન્સ સર્ટિફિકેટ માટેના
હક્ક

વિદેશ જવા માટે "નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ"ના હક્ક
જાણવા જોગ
જાણવા જોગ
આપના પ્ર‍શ્ર્નો � અમારા ઉત્તર
જાહેર માહિતી અધિકારી
પ્રાઈવેટ સિક્યુરિટી એજન્સી લાઈસન્સ બાબત
તમાકુ નિયંત્રણ અધિનિયમ-૨૦૦૩
 

 સંપર્ક માળખું

  વિગતવાર જુઓ 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

s