હું શોધું છું

હોમ  |

વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતી રાહતો/પરમિટો
Rating :  Star Star Star Star Star   

 
ક્રાર્યક્રમ
નું નામ
પ્રકાર (રાહત / પરમિટ / અધિકૃત) ઉદ્દેશ નકકી કરેલ લક્ષ્યાંક (છેલ્લા વર્ષ માટે) પાત્રતા પાત્રતા માટેના માપદંડ પૂર્વ જરૂરિયાતો લાભ મેળવવાની પદ્ધતિ રાહત / પરમિટ / અધિકૃતની સમય મર્યાદા અરજી ફી (લાગુ પડતું હોય તો) અરજી નો નમુનો (લાગુ પડતું હોય તો ) બિડાણો ની યાદી (પ્રમાણપત્રો / દસ્તાવેજો)
1 ૧૦ ૧૧ ૧૨
રાહત પરમીટ આપવાની સતાઓ પણ રાજય ના તમામ જિલ્લા અધિકારી શ્રી ઓને આપવામાં આવેલ છે.
 


 આપની સેવામાં

પોલીસ સ્ટેશન શોધો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નાગરિકત્‍વ
ભારતીય પાસપોર્ટ

પોલીસ કિલયરન્સ સર્ટિફિકેટ માટેના
હક્ક

વિદેશ જવા માટે "નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ"ના હક્ક
જાણવા જોગ
જાણવા જોગ
આપના પ્ર‍શ્ર્નો � અમારા ઉત્તર
જાહેર માહિતી અધિકારી
પ્રાઈવેટ સિક્યુરિટી એજન્સી લાઈસન્સ બાબત
તમાકુ નિયંત્રણ અધિનિયમ-૨૦૦૩
 

 સંપર્ક માળખું

  વિગતવાર જુઓ 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

s